For oss i Buddy Electric er miljø og klima svært viktige temaer. Vi bekymrer oss for de klimautfordringene verden møter idag og ønsker å bidra til økt fokus gjennom en rekke miljøtiltak.

Miljøfyrtårn logo.jpg

Miljøtiltak:

  • Buddy Electric er sertifisert som Miljøfyrtårn og vi er forpliktet til å stille høye miljøkrav til oss selv og våre underleverandører.

  • Vi setter oss årlige miljømål om blant annet å redusere avfall, papirforbruk og strømforbruk, samt øke andelen av miljømerkede produkter.

  • Vi foretrekker alltid miljømerkede produkter og velger det når det er mulig (markedsmateriell, kontorrekvisita, vaskemiddel, profileringsklær etc.)

  • Vi oppfordrer våre leverandører og bedriftskunder til miljøsertifisering, og søker leverandører som viser miljøhensyn.

  • Vi sorterer og veier alt avfall, deretter blir det levert til gjenbruk/resirkulering.

  • Vi har alltid vegetariske alternativer for våre ansatte til lunsj, møter og overtidsmat.

  • Vi er medlem av godkjent returordning for gjenvinning av batterier (Batteriretur AS).

  • Vi er medlem av godkjent returordning for elektriske og elektroniske produkter. Elsykkelbatterier og annen elektronikk skal skal leveres hos oss og må ikke kastes med vanlig avfall.

  • Firmabilen vår er selvfølgelig elektrisk.

Årlig klima- og miljørapport for 2018 finner du her.